Back To Top
Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler neler? Kandil duaları ve Regaip Kandilinde yapılacaklar...

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler neler? Kandil duaları ve Regaip Kandilinde yapılacaklar...

 - Son Güncelleme: 26.02.2020 Çarşamba 00:50
Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler neler? Kandil duaları ve Regaip Kandilinde yapılacaklar...
- A +

Mübarek üç aylardan Recep ayının ilk cuması idrak edilen Regaip Kandili 27 Şubat gecesi kutlanacak. Regaip kandilinde yapılacak ibadetler neler? Kandilde hangi ibadetler yapılır? Kandilde oruç tutulur mu? Regaip kandili nedir? İslam alemi için büyük öneme sahip olan üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) Regaip Kandili ile başlıyor. Müslümanlar için çok değerli olan bu mübarek günde yapılması gereken ibadetleri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştıracağı, oruçların tutulacağı namazların kılınacağı Regaip Kandili ve üç aylar hakkındaki tüm detaylar...

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler neler? Dünya genelindeki milyonlarca Müslüman yılın ilk kandil gününde yapılması gereken ibadetleri merak ediyor. Müminler için önemi büyük olan üç aylara ve Regaip Kandiline kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar başlangıcı ve kandil tarihleri her yıl değişiyor. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 dini günler listesini incelediğimizde Regaib Kandili’nin 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaib Kandili üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve hemen ertesi gün bu hayırlı aylar başlar. Üç aylardan Recep ayının ilk cuması idrak edilecek olan Regaip Kandili gecesinde yapılacak ibadetleri sayafmızda sizler için paylaşıyoruz. Yüce Allah'a duaların edileceği, namazların kılınıp, merhamet dileneceği bu değerli günde yapılması gereken ibadetleri sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 7 Mart 2020 Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve kandil hakkında merak edilen tüm detaylar.

19-03/04/regaip-kandili.jpg

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
 
2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
 
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
 
4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
 
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
 
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
 
8. Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

19-03/04/2019-regaip-kandili.jpg


 
9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
 
10. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
 
11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
 
12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
 
13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
 
14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
 
15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
 
16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.
 
17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
 
18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
 
19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

19-03/04/regaip-kandili-ibadetleri.jpg

PEYGAMBER EFENDİMİZ HACET NAMAZINI NASIL KILARDI?

Peygamberimizden edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman :

إذا د خ ل ر ج ُ ِف ِرْك ل نا م با ه ُ لل ب قا ل: ا ر ج ب و ْ ش ن عبا ، و باِرْك ل ا ِف ن ر ض م ان.

"Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

دثنا ح إبر ِ اه ُ يم ُ بن ُ موسى قا ل : سألْ ُت س ِ ع يد ب ِن ِ ُ ج ب ْ ي ع ْ ِص ن يا مِ ر قا ل ْ ج ب ف : أخ ب رِن ِ ا ْ ب ُ ن ن س:أ عبا ( ص)ََّّ رسو ل ن اللِ كا ي ُ ُص وم ت ح ن : ل قو ل ُ ُ ي ْ ف طِ ُ ر ،و ُ ي ْ ف طِ ُ ر ت ح ن : ل قو ل ُ ي ُ ُص وم.

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre:

“Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

 خْ ُ ُ ت ل ل س ل يا د ُّ ر ِ ِه ف ن ي د ال ْ ع وُل ل ُ: أ وة ْ ي ل ة ِ م ْ ن ر ج ب ، ول ْ ي ل ُ ِّ ْص ة الن م ِف ِ ْ ْ ن ش ن عبا ، ول ْ ي ل ُ ة ُ ا ْل ُ م ع ِ ة ، ول ْ ي ل ُ ْ ة ا ِ ِر لفطْ ، ول ْ ي ل ُ ة الن َّ ْ حِر

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Regaib namazıyla ilgili rivayet de hicri 5. asra dayanmaktadır.

و ْ ُُث اس ِ اء سم ن ال ا ن ُ ك ع ُوب ْت ذُن ل غ ب ت ْ غ ف ْ رِن ف ت َ ْ ر ل ُت ك ل و ِل أُبا . يا آد ك ابن ل إن م أت ْ و ْ ي تِن ُر ق ِ ب ط ايا ِض خ ْ ِب األ ر ا ن ل يت ِ ِر ت ُك ِب ُ ْش ُُث ل ق ْ ي أل ش ئا ت ْ ي ُر ق ِ ُ ك ب ت ْ غ ا م ِ اِب ". رة ِ ف

Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.

Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım. Recep ayında idrak ettiğimiz ilk kandil olan Regaip Kandilinde işlediğimiz güzel amellere kandil sonrasında da devam etmeliyiz. Zira bu konuda Mesrûk (r.a.)’nın anlattığına göre:

ِت ال ِّ صلى الل عليه وسلم ق ِِب َل الن ِ ب إ ن أ ح ِل كا م ُّى الْع رضى الل عنها أ شة ِ ائ ُت ع أ لْ س ُ م ِ دائ . ال ى حِ أ ُت ف ُْل ا ل ق ق صاِرخ ال ع َسِ ذ ا ِ إ ُ ُوم ق ن ي ْت كا ال ق ُ ُوم ق ن ي ي كا

"Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) 'ye sordum: "Resullullah (aleyhissalâtu vesselâm) 'a göre hangi amel efdaldi ? '' Bana: "Devamlı olan !"diye cevap verdi.

19-03/04/regaip-kandili-orucu.jpg

 

HACET NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:
Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur. 

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir. 

REGAİP KANDİLİ TESBİH NAMAZI NASIL SAAT KAÇTA KILINIR?

Regaip Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. 4 rekat olan Tesbih namazına başlarken niyet edilir ve okunması gereken bir tesbih vardır

TESBİH NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR? 

Regaip Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“ 

19-03/04/regaip.jpg

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT HANGİ TESBİH OKUNUR? 

Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.
-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".
Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. 

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? 

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, 
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, 
-Rükûdan doğrulunca 10 kere, 
-Secdede 10 kere, 
-Secdeden doğrulunca 10 kere, 
-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur. 

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib'in aslı budur.

19-03/04/2019-regaip.jpg

REGAİP KANDİLİ ORUCU

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili orucu ile ilgili Nihat Hatipoğlu takipçilerinin sorularını yanıtlandı. Hatipoğlu Regaip Kandili orucu bir gün sonrada tutulabilinir veya öncede tutulabilinir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir diğer husus orucu tek gün tutmamanızdır. Regaip Kandili orucu perşembe ve cuma günü olarak iki gün tutmalısınız. Nihat Hatipoğlu Regaip kandiline özel bir oruç olmadığını ifade ederek nafile orucunun tutulabileceğine işaret etti.

Nasıl niyet edilir?

Regaip kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir.Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN